7

(شامل سرمه، مروارید، منجوق، ملیله): پارچه فاخر ترمه ابریشمی از قدیم الایام زیرزمینه ای برای اجرای کارهای دستی و نفیس از جمله سرمه دوزی، ملیله دوزی، کلابتون، مروارید دوزی و منوق دوزی بوده و میباشد و این مجموعه با توجه به سلیقه جامعه اقدام به تولید در سطح عالی و طرح های نفیس و متنوع نموده است که سرمه دوزی یکی از رودوزی‌های شاخص و فاخر ایرانی است که به طور کلی به دلیل کار دست انجام شده روی محصول از ارزش بالایی برخوردار است.