5

که در لبه کالاهای تولیدی دوخت میشود و انواع مختلف دارد و در رنگها و ضخامت های مختلف و روش دوخت آن بسیار پیچیده و ظرافت خاص خود را دارد