12

( شامل جلیقه، کراوات، روبدوشامبر، لباس و مانتو) متاسفانه به دلیل تخصصی بودن پوشاک این مجموعه صرفا قصد معرفی کاربرد ترمه در پوشاک را دارد که این مجموعه به سختی توانسته در بخش تولید جلیقه و کراوات اقدام نماید.