1

اکنون با توجه به تکنولوژی روز دنیا موفق به بافت محصولاتی که دارای کادر و حواشی میباشد که به نام پنلی یا قالبی مشابه قالیچه میباشد و کلیه این محصولات در ابعاد و طرح های مختلف بافت و عرضه می گردد که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است