رنگ آمیزی ترمه

راز جذابیت و زیبائی ترمه های ایرانی در تاثیر رنگ و نقش بته جقه در ترمه است.رنگها نیروها و انرژیهای تابناکی هستند که ناخودآگاه به صورت مثبت یا منفی بر ما اثر می گذارند. تنها کسانی که عاشق رنگ هستند زیبائی و حضور دائمی آنها را قبول دارند.وقتی مردم از هماهنگی رنگ صحبت می کنند در واقع اثر کنار هم قرار گرفتن دو یا سه رنگ را مورد ارزیابی قرار می دهند. هماهنگی در یک اثر هنری نتیجه تعادل و تقارن نیروهاست.هماهنگی و رنگ را "ویلهم استوالد" نیز مورد بحث قرار داده است. او در کتاب "اصول رنگ خود می نویسد : تجربه به ما می آموزد که مجموعه های معینی از رنگ های مختلف خوشایندند و مجموعه هایی ناخوشایند یا بی تفاوت. این سوال پیش می آید که چه چیزی این تاثیر را معین می کند؟ جواب چنین است: آن رنگ هایی خوشایندند که در میان آنها روابط منظمی وجود دارد. بدون این رابطه منظم تاثیر آنها ناخوشایند یا بی تفاوت خواهد بود. گروهی از رنگ ها را که تاثیر آنها خوشایند است هماهنگ می نامیم. بنابراین می توانیم ادعا کنیم که هارمونی مساوی است با نظم.در میان آثار هنری که از دوران گذشته برای ما به یادگار مانده است شاید بیشترین تاثیر رنگ را در آثار نقاشی های ایرانی بتوان یافت و پس از آن دستباف های این سرزمین را به عنوان کامل ترین آثاری که رنگ در آنها به وفور و با شجاعت به کار برده شده بتوان معرفی کرد.جایگاه رنگ در ترمه و تاثیری که این عنصر بصری در زیبا سازی رمزآلود و پرطراوت آن دارد آنقدر زیاد است که به راحتی نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. به کارگیری رنگهای گوناگون و پرتنوع و گاهی تضاد رنگی در آن و استفاده از مکمل ها در جاهای مناسب سبب پیدایش فضایی بس عمیق و پررمز و راز شده است.خلوص و پاکی رنگ های اصلی و ناب بازگوی این مساله است که هنرمند ایرانی و کشمیری به اثر هنری خود به عنوان یک ترکیب بندی رنگی نگاه می کرده است و گاه با ترکیب نسبتا ساده ای از دو یا سه رنگ صفحه رنگین بی حد و مرزی را با هیجان زیاد می آفریده است.گاه در یک نقش از پارچه ترمه دو یا سه درجه رنگی از یک رنگ واحد در کنار هم قرار گرفته اند و این نه تنها در زیبا ساختن اثر بلکه به طور مستقل نیز تحسین برانگیز است.

بافندگان در انتخاب و تنظیم رنگ ها اهداف دیگری همچون القای حس و حالت را نیز دنبال کرده اند. کنارهم گذاشتن رنگ های پرتحرک اما هماهنگ و یا حتی به صورت پراکنده و ناگهانی در مکان های مختلف زیبائی چشم نوازی را می آفریند که نمونه آن را حتی در آثار نقاشان ایرانی هم می بینیم که هر رنگ مفهوم خاصی را در ذهن بیننده آن به تصویر می کشد.انتخاب طیف رنگ های سورمه ای و آب تیره و گنجاندن قرمزهای تیره در لابلای آن در آن عواطف لطیف عاشقانه و گاه تیرگی شب را القا می کند.ترکیب رنگ های قرمز نارنجی بنفش و زرد احساسات بیننده را به اوج می رساند و رنگهای آبی نیلگون، نباتی، زرد و یا طلائی روشنائی روز و قرار گرفتن در طبیعت را تجسم میکند.

چنین فضای فوق العاده ای با طیف رنگین کمانی مانند آئینه ای است که روح در آن رویای خیالی خود را در محیطی بسیار دل انگیز می بیند.رعایت هارمونی رنگ ها و گاه استفاده از رنگهای گرم و سرد و بالعکس در ترمه، پرایش فطری انسان به زیبایی را تحریک و او را غرق در تصورات زیبا می کند.در بعضی از ترمه ها به خصوص ترمه هایی با نقوش راه راه گاه در راه ها نقوش تکرار شده اند . اما تغییر رنگ ها در آنان با چنان مهارتی صورت گرفته که اثری مستقل و جدا می سازد و گاهی انسان پس از کمی تامل پی به تشابه نقوش می برد.همچنین در این ترمه های راه راه احساس می شود تغییر رنگ ها با نقوش یکسان از نظر هنرمند با ذوق نشان دهنده حالات نمادینی است که در ساعات متفاوت شبانه روز وجود دارد.به کاربردن قلم گیری در اطراف نقوش گیاهی و گاهی حیوانی با رنگهای متفاوت از زمینه با کنتراست زیاد نشان دهنده جدا بودن و برجستگی نقوش از سطح پارچه است. پراکندگی رنگها در سطح پارچه ترمه آنقدر حساب شده و دقیق است که هرگز چشم را در نقطه ای متمرکز نمی کند و چشم همراه با رنگ ها به سمت بالا حرکت می کند. اگر کمی دقت کنیم تمام رنگ های به کار رفته در این نقوش را در طبیعت اطرافمان خواهیم دید. عده کمی از انسان ها که قادر به ادراک این رنگ ها ی زیبا و ناب می باشند که هنرمند بافنده این ترمه ها جزء آنهاست.قرار دادن رنگ های زمینه در بین اجزاء نقوش به ویژه نقش سرو شاید بیانگر نوری باشد که از میان شاخ و برگها عبور کرده است.درهر حال تمام رنگهای زیبای به کار رفته در ترمه و نقوش آن انسان را نه وارد زمان خاصی از شبانه روز می کند ونه از آن خارج می کند. تمام این رنگ ها بازگوکننده زمانی است که همیشه وجود دارد. شاید علت ماندگاری آنها و تلاشی که در حفظ همین رنگها بر این پارچه می شود همان احساس خلاء است که از مشاهده آنها و ارزیابی رنگهای آن به بیننده دست می دهد.به طور قطع یکی از رموز زیبائی این رنگها آن است که تمام رنگهای به کار رفته از دل طبیعت گرفته شده اند. با این تفاسیر رنگ ها اثر خود را تا جای ممکن بر ذهن انسان می گذارند مانند لحظه ای که از یک منظره طبیعی لذت می بریم.هماهنگی و یکنواختی طبیعی که در رنگ های متضاد بسیاری از ترمه ها مشاهده می گردد بیشتر به خاطر اختلاف ضخامت تارو پود این ترمه هاست. این اختلاف ضخامت و رد کردن پود از روی چند تار و از زیر تعداد کمتری تار مجاور به طور تکرار خطهای اریبی را سرتاسر ترمه ایجاد می کند و به دلیل اینکه رنگ زمینه این نقوش اریب همان رنگ تار بوده و در تمام ترمه رنگ تارها یکسان است، رنگ هایی که به چشم می خورد مخلوطی از رنگ تارو پود بوده و بیننده ناخودآگاه وجه مشترک و هماهنگی بین رنگ ها را احساس میکند.بافنده ترمه معمولا برای خلق اثر بدیع خود از 5تا 8رنگ استفاده می کرد. با این وجود ترمه اکثرا با 4رنگ بافته می شد. رنگ هایی که بیشتر در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت سفید و سورمه ای بود که جزء نوع اعلی ترمه نیز محسوب می شده است.همچنین رنگ زمینه ترمه باتوجه به طرح آن و نوع ترمه ای که قرار بود بافته شود متفاوت بود. مثلا نوعی شال یزدی هست که دارای زمینه سفید است یا طرحی به نام اژدر که با زمینه مشکی بافته می شده است.