نگهداری ترمه

اصولا پارچه ترمه به سبب بافت منحصر به فردش و به دلیل تراکم زیاد پودهایش از مقاومت نسبی و مطلوبی برخوردار است. در مجموع پردوام تر از بقیه انواع پارچه است. با این وجود نور و رطوبت از بزرگ ترین عوامل رنگ پریدگی ترمه است. زیرا قسمت های سیاه آن در برابر نور و حرارت حساس تر از بقیه قسمت هاست و به راحتی نور و حرارت را جذب می کند.یکی دیگر از دشمنان ترمه بید است. همان گونه که دیگر پارچه های پشمی در برابر بیدزدگی محافظت می شود می بایست در نگه داشت ترمه هم اقدام کرد.برای شستشوی پارچه های ترمه در صورتی که از رنگ ثابت گیاهی برخوردار باشد از هرنوع محلول شوینده ای می توان استفاده کرد. ولی اگر الیاف آن با رنگ های شیمیایی رنگ آمیزی شده باشد باید حتما آن را خشک شوئی نمود تا رنگ پس ندهد.برای دوام بیشتر ترمه اقدامات دیگری صورت می گیرد: از جمله پارچه ترمه را با پارچه های نازک مانند ساتن آستر می کنند تا کمتر آسیب ببیند و شکل اولیه خود را حفظ کند.